• Cont nou
  • Autentificare
  • Produse favorite (0)
  • Retur produse
  • 0 produse
Nu aveţi nici un produs în coșul de cumpărături.
0

Termeni si conditii

DEFINIȚII

Termenii şi condiţiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor activităţilor de promovare şi vânzărilor de bunuri şi servicii către Utilizator/Cumpărător (persoană fizică sau juridică), de către KITCHEN SHOP SRL (denumit în continuare, în text, „KS”) şi orice alt partener cu care acesta are contract în acest sens (denumiți în continuare, în text, „Partenerii”), prin intermediul magazinului online ce funcționează sub forma unui site de internet denumit „www.kitchenshop.ro”.Termenii şi condiţiile generale pot fi modificate oricând de către KS şi/sau Parteneri sub condiţia respectării prevederilor legale.

Data celei mai recente actualizări: Iulie 2023

Astfel, termenii de mai jos vor avea următorul inţeles:

WEBSITE/SITE (denumit în continuare, în text, „kitchenshop.ro” sau „www.kitchenshop.ro”): reprezintă website-ul care are adresa de internet  www.kitchenshop.ro, prin intermediul căruia Utilizatorul are acces la informaţiile privind produsele, serviciile oferite sau asigurate şi promoţii/campanii de informare/promovare pentru acestea, desfăşurate de KS prin intermediul www.kitchenshop.ro.

BUNURI şi SERVICII: orice produs sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate pe website şi în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

SPECIFICAŢII: toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în kitchenshop.ro precum şi în materialele de informare/promovare ale acestora, oferite de către vânzător/producator,sau de către utilizatori/cumpărători, sau aşa cum apar în Comandă.

UTILIZATOR: reprezintă persoana care accesează kitchenshop.ro, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat TERMENII şi CONDIŢIILE prezentului website.

VÂNZĂTOR: societatea KITCHEN SHOP SRL, cu raspundere limitată, având sediul social în Bucureşti, Sector 3, strada Burdujeni, nr 3, bl A13, sc 3, ap 26, parter, inregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti cu numărul J40/7883/2001, CUI RO14180084.

CUMPĂRĂTOR: persoana fizică / persoana juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă prin intermediul site-ului, kitchenshop.ro.

CONSUMATOR: orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, astfel cum este această noțiune interpretată în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene emisă în aplicarea Directivei 93/13.

PROFESIONIST: orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, care acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale în legătură cu contractele care intră sub incidenţa legislatiei în vigoare, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop, în numele sau pe seama acesteia, astfel cum este această noțiune interpretată în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene emisă în aplicarea Directivei 93/13.

PRODUS: orice bun corporal mobil, cu excepţia bunurilor vândute prin executare silită sau valorificate ca urmare a aplicării prevederilor legale; apa, gazele naturale, energia electrică şi energia termică sunt considerate "produse" atunci când acestea sunt puse în vânzare în volum limitat sau în cantitate fixă.

COMANDĂ: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător, prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul site-ului, intenția sa de a achiziționa bunuri și servicii de pe site-ul Vânzătorului.

CONTRACT DE VÂNZARE/FURNIZARE: - orice contract în temeiul căruia vânzătorul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către cumpărător, iar cumpărătorul plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atât produse, cât şi servicii.

CONTRACT LA DISTANȚĂ - orice contract încheiat între vânzător şi cumpărător în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a vânzătorului şi a cumpărătorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ: toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor şi alte drepturi asociate, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate şi inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

MĂRCI INREGISTRATE: reprezintă mărcile inregistrate ale KITCHEN SHOP SRL sau care sunt utilizate de KITCHEN SHOP cu respectarea Legii 84/1998 privind mărcile şi indicatiile geografice.

UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea  kitchenshop.ro intr-un mod contrar scopului declarat şi practicii în domeniu, a reglementărilor şi ale legislatiei în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii  kitchenshop.ro, proprietarilor/titularilor legali ai acestuia şi oricarui alt partener cu care exista contract în acest sens.

Continutul site-ului  kitchenshop.ro

Informatiile prezentate pe  kitchenshop.ro au caracter informativ şi pot fi modificate de către Vânzător, fara o înștiințare prealabila ori anunț prealabil de orice fel. Descrierile produselor pot fi incomplete, insă Vânzătorul face eforturi pentru a prezenta informatiile cele mai relevante astfel incat produsul sa fie utilizat în parametrii pentru care a fost achizitionat.

Imaginile produselor sunt prezentate pe  kitchenshop.ro cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod, datorita modificarii caracteristicilor şi design-ului fara notificare prealabila de către producatori.

Orice date specifice privitoare la stoc şi starea produselor afisate, se pot obtine contactand Vânzătorul prin email / telefon la datele de contact din sectiunea Contact a  kitchenshop.ro.

Promotii şi campanii

Promotiile şi campaniile prezentate pe  kitchenshop.ro pot fi valabile în  kitchenshop.ro şi în magazinele KitchenShop de pe teritoriul Romaniei. Promotiile şi campaniile prezentate pe  kitchenshop.ro sunt valabile în perioada de timp mentionata în materialele de promovare şi în regulamente. În cazul în care Vânzătorul nu menționează o perioada de timp, acestea sunt valabile în limita stocurilor disponibile.

Preturile produselor

Preturile produselor şi serviciilor afisate în cadrul site-ului  kitchenshop.ro includ  T.V.A. conform legii în vigoare.

Pretul final la care Cumpărătorul poate sa achizitioneaze produsele este considerat cel din Comandă confirmata de Vanzator, cu exceptia situatiilor de epuizare de stoc sau eroare care afecteaza pretul (cf. paragraf Comenzile).

Anterior confirmarii comenzilor, preturile pot fi modificate fara o comunicare prealabila.

Comenzile

Prin lansarea unei Comenzi telefonice sau electronice pe site-ul  kitchenshop.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonica, SMS sau e-mail) prin care Vânzătorul isi deruleaza operatiunile.

Datele personale furnizate de către Cumpărător vor fi prelucrate de către Vânzător în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu respectarea tuturor drepturilor Cumpărătorului. Prin plasarea unei comenzi, Cumpărătorul întelege și acceptă necesitatea furnizării și prelucrării datelor sale personale de către Cumpărător, cu scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale de către Vânzător.

Comanda va fi compusa din urmatoarele informatii:

a. Comanda/Precomanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de facturare) şi conditiile sale specifice

b. Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul)

Daca Vânzătorul confirma Comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a Termenilor Comenzii din partea Cumparatorului. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se considera finalizata atunci cand exista o confirmare electronica (e-mail sau SMS) din partea Vanzatorului către Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia din urma.

Vanzatorul nu considera în niciun moment o Comandă neconfirmata ca avand valoarea unui Contract. Cumpărătorul accepta şi consimte ca nu exista contract în lipsa confirmarii comenzii emise de Vanzator. Cumpărătorul consimte că, în cazul în care nu se încasează efectiv prețul contractului, Vanzatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul/comanda confirmată, conform regulilor expuse în continuare.

Confirmarea Comenzii se face telefonic sau electronic, prin e-mail sau SMS.

In cazul epuizarii stocului pentru produsul comandat, inainte de finalizarea comenzii, reprezentantul kitchenshop.ro va putea oferi alternative prin prezentarea altor produse asemanatoare ca aspect şi specificatii tehnice cu produsul comandat, în cazul în care pentru produsul comandat exista alternative.

In cazul epuizarii stocului inainte de finalizarea comenzii şi lipsei unei alternative la produsul comandat, Comandă poate fi anulata fara penalitati, chiar daca a fost confirmata de către Vanzator, dar nu inainte de anuntarea Cumparatorului despre aceasta stare de fapt.

In cazul unor eventuale erori de functionare a site-ului, kitchenshop.ro, sau a sistemului de gestiune, inclusiv erori umane (introducerea în mod greșit în baza de date a unor informații), în urma carora pretul este modificat, rezultand un pret derizoriu sau mai mic, neconform cu pretul de vanzare mediu setat de către Vânzător pentru acea perioada, Vânzătorul isi aloca dreptul de a denunța unilateral contractul, de a anula livrarea respectivului produs si de a anunța clientul telefonic/ prin email /SMS , în cel mai scurt timp posibil, despre eroarea apărută, dacă produsul nu a fost încă livrat. Simpla declarație scrisă a Vânzătorului, transmisă pe suport durabil către Cumpărător (e-mail/SMS), prin care se menționează că prețul este derizoriu sau mai mic decât cel mediu setat de către Vânzător, face dovada deplină față de Cumpărător cu privire la încetarea contractului și anularea livrării produsului. Cumpărătorul acceptă şi consimte în mod expres ca nu va avea drept de opoziţie sau orice alte pretenţii asupra produselor care au facut obiectul unor comenzi care sunt rezultatul, cuprind/contin erori de functionare, inclusiv erori umane. În plus, Cumpărătorul declară în mod expres că nu va avea nicio pretenție împotriva Vânzătorului ca urmare a desființării contractului din cauza stipulării, din orice eroare, unui preț derizoriu sau mai mic decât cel mediu setat de către Vânzător.

Precomanda reprezintă o Comandă cu statut special pentru un produs ce urmeaza sa fie lansat şi poate fi achizitionat inainte de lansare/disponibilitate fizica în stocul Vanzatorului.Precomanda  va avea aceiasi pasi ca o Comandă normala, singura diferenta fiind la termenul de livrare care va fi stabilit în functie de disponibilitatea produsului şi va fi comunicat de către Vânzător Cumparatorului la momentul inregistrarii precomenzii precum şi în urma oricarei modificari a acesteia. Producatorul isi rezerva dreptul de a modifica fara preaviz data de lansare şi pretul produsului, ceea ce ii da dreptul Vanzatorului sa modifice în orice moment şi unilateral aceste informatii în website. Vanzatorul are dreptul sa modifice şi conditiile initiale ale precomenzii, dar doar dupa ce a informat Cumpărătorul cu privire la acest aspect şi a primit acordul acestuia pentru noile conditii aplicabile.

Vanzatorul nu este considerat culpabil şi nu i se pot imputa penalizari pentru nerespectarea conditiilor initiale sau pentru modificarile conditiilor initiale ale precomenzii, daca acestea sunt impuse de noile conditii oferite de Producator. In acest cotext, cumparatorul are dreptul de a renunta în orice moment la o precomanda iar daca aceasta fost deja achitata, suma respectiva ii va fi returnata integral.

Contractul la distanta

Vanzatorul nu considera în niciun moment o Comandă neconfirmata ca avand valoarea unui Contract, iar Cumpărătorul agreează, prin acceptarea prezentelor condiții, această împrejurare.

Data incheierii contractului de vanzare la distanta intre kitchenshop.ro şi client este considerata data transmiterii, pe suport durabil (e-mail sau SMS), a confirmării comenzii de către Vânzător.

Termenii şi conditiile generale prezente vor sta la baza Contractului incheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de către producator, importator sau distribuitor dupa caz.

Vanzatorul nu poate fi facut responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terta parte le poate suferi ca rezultat al indeplinirii de către Vânzător a oricareia dintre obligatiile sale conform Comenzii şi implicit Contractului şi pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor dupa livrare, în special pentru pierderea produselor sau a documentelor.

Facturarea

Pretul, modalitatea şi termenul de plata, precum şi termenul de livrare sunt specificate în Comanda.

Vanzatorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile şi Serviciile livrate conform conditiilor prevazute în Comanda, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia în vigoare.

Plata

Plata produselor comandate se poate face conform modalitatilor de plata acceptate de către Vânzător şi conditiilor impuse de finantator în cazul platilor efectuate prin card bancar sau credit.

In cazul achitarii online, dupa inregistrarea cu succes a comenzii, contravaloarea produselor va fi blocata în contul Cumparatorului, urmand a fi incasata de către Vânzător doar dupa confirmarea comenzii.

In cazul în care produsele comandate nu sunt disponibile, iar plata a fost finalizata, sumele achitate de Cumparator in temeiul contractului avand ca obiect derivat produsele indisponibile vor fi returnati integral pe card, fara nici un comision aditional. Demersurile pentru rambursarea banilor în acest caz cad în sarcina Vanzatorului, care, insa, nu este responsabil de termenul în care aceasta rambursare este facuta, acest aspect fiind în sarcina bancii Cumparatorului al carui instrument financiar a fost utilizat.

Vanzatorul nu este responsabil pentru politica şi conditiile comerciale acordate de către finantatorii ale caror instrumente financiare de plata sunt utilizate pentru plata comenzilor efectuate la kitchenshop.ro.

În cazul în care Cumpărătorul optează pentru plata online cu cardul, atunci obligația de plată a Cumpărătorului este considerată îndeplinită doar la momentul creditării contului Vânzătorului. Dacă apar erori în timpul procesului de plata online cu cardul sau prin intermediul unui site specializat, după confirmarea comenzii de către Vânzător, de natură a conduce la neexecutarea obligației de plată de către Cumpărător, Contractul se desființează de plin drept în virtutea acestui pact comisoriu, în condițiile art. 1553 din Codul civil, fără punerea în întârziere a Cumpărătorului. În această situație, Vânzătorul va informa Cumparatorul în termen de 3 zile lucrătoare asupra faptului ca procesul de plata nu a fost finalizat, aspect ce a condus la desființarea de drept a contractului si nu ii va reveni nicio obligatie de predare ori de livrare a bunurilor comandate. Vânzătorul nu este obligat sa faca demersuri de investigare asupra motivului erorii aparute, dar poate oferi suport Cumparatorului în limita disponibilitatii, capacitatii şi responsabilitatii acestuia.

In cazul platii online cu cardul, datele sunt procesate exclusiv de către procesatori de plati autorizati.

kitchenshop.ro NU stocheaza informatii despre cardul dumneavoastra.

Sumele maxime ce pot fi colectate de la Cumpărător (în cazul opţiunii de plată ramburs), precum şi existenţa serviciului de verificare colet, depind de politicile firmelor de curierat parteneri KS si nu pot fi influenţate de KS.

Livrarea

În ipoteza în care Cumpărătorul optează pentru plata online cu cardul a produsului/produselor, livrarea se va efectua doar după creditarea contului Vânzătorului. În cazul în care Cumpărătorul optează pentru plata ramburs, predarea produsului/produselor se va efectua doar după plata integrală a prețului.

Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor şi Serviciilor şi va asigura transmiterea documentelor insotitoare.

Termenele de livrare variaza de obicei intre 2 şi 5 zile lucratoare, în functie de locatia produselor şi de adresa de livrare. În mod excepțional, perioada de livrare poate depasi 5 zile lucratoare pana la termenul legal de 30 zile calendaristice, cu exceptia cazurilor de forta majora, inclusiv cazurilor legate de aprovizionare, asa cum sunt ele definite de legislatia în vigoare pe teritoriul Romaniei.

Valoarea maxima a obligatiilor Vanzatorului fata de Cumpărător în cazul nelivrarii sau livrarii necorespunzatoare este valoarea sumelor incasate de Vânzător de la Cumpărătorul respectiv. În acest caz, cumpărătorul renunță la dreptul de a solicita Vânzătorului eventuale penalități sau dobânzi.

Serviciul de ambalare cadou poate fi oferit de catre KS ocazional doar in magazinele fizice KS, nefiind disponibil comenzilor online.

Acceptarea şi transferul de proprietate

Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile şi Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate în Comanda.

In cazul în care Cumpărătorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, are dreptul sa solicite aducerea la conformitate a Produselor şi Serviciilor conform legislatiei  în vigoare pe teritoriul Romaniei la data incheierii Contractului.

Proprietatea asupra Bunurilor şi Serviciilor va fi transferata la livrare, dupa incasarea efectiva a sumei datorate cu titlu de pret de catre Cumparator, în locatia indicata în Comandă (intelegand prin finalizarea livrarii - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier).

Dreptul de retragere

Consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile calendaristice pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale, fara a se limita la acestea, următoarele:

a) contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor,dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;

b) furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

c) furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

d) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;

f) furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

g) furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;

h) contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;

i) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

j) furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;

k) contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;

l) prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri, închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;

m) furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

Perioada de retragere expiră în termen de 14 zile calendaristice de la:

a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;

b) ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:

(i) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;

(ii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese;

(iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a primului produs;

Cu excepţia cazului în care Vânzătorul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, consumatorul returnează produsele sau le înmânează Vanzatorului sau unei persoane autorizate de Vânzător să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile calendaristice de la data la care acesta a comunicat Vânzătorului decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile calendaristice.

Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care Vânzătorul acceptă să suporte acele costuri sau în care Vânzătorul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, Vânzătorul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă/servicii de curierat.

Consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.

În cazul în care se returnează de către consumator un produs care prezintă modificări fizice, mai precis produsul este lovit, ciobit, zgâriat, pătat, deteriorat, impregnat cu substanțe externe, fisurat, iar acest aspect nu este semnalat ca și defect estetic în primele 48 de ore de la recepționarea produsului, atunci consumatorul este responsabil pentru diminuarea valorii produsului rezultată din manipularea acestuia, care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a bunului.

Totodată, este considerată acțiune neacceptată de către vânzător și care conduce, pe cale de consecință, la diminuarea valorii produsului și desigilarea accesoriilor consumabile ale acestuia.

Produsele folosite,care prezintă modificări fizice și nesemnalate ca și defecte estetice în primele 48 de ore de la recepționarea produsului, se acceptă la retur, însă vânzătorul va reține din valoarea produselor o taxă de aducere la conformitate pentru diminuarea valorii acestora.

Taxa de aducere la conformitate este reprezentată de costurile de igienizare, cosmetizare, reparare, înlocuire a eventualelor piese deteriorate și aducere la o formă comercială în vederea vânzării ca produs RECONDIȚIONAT.

Valoarea finală a taxei de aducere la conformitate se stabilește în funcție de valoarea pieselor ce trebuie înlocuite și a manoperei de recondiționare sau ca diferență dintre valoarea inițială a produsului nou și valoarea de revânzare a produsului folosit. În cazul în care produsul restituit nu mai poate fi recondiționat din cauza uzurilor/modificărilor fizice majore, atunci se va considera că valoarea taxei de conformitate este egală cu valoarea produsului restituit.

Taxa de aducere la conformitate va fi comunicată către Consumatorului de îndată ce va fi stabilită de către vânzător.

KitchenShop rambursează sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului în 14 zile calendaristice de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului, doar dacă consumatorul și-a exercitat dreptul de retragere în termen. KitchenShop poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea utilizatorului final conform căreia acesta a trimis produsele către furnizor, luându-se în considerare data cea mai apropiată KitchenShop va folosi aceleași modalităţi de plată ca cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

Dacă rambursarea produselor sau a unui produs, în cazul comenzilor cu produse multiple, dintr-o Comandă care a beneficiat de transport gratuit determină scăderea valorii totale a comenzii inițiale sub valoarea eligibilă pentru transport gratuit din valoarea totală de rambursat, se va reține contravaloarea transportului oferit inițial. Totodată, KitchenShop nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie, pe de o parte, să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, iar, pe de altă parte, să ne comunicați în ziua deciziei de retragere, pe adresa de e-mail office@kitchenshop.ro, fotografii lizibile (pe toate laturile/unghiurile, inclusiv pe partea superioară și inferioară a produsului) asupra întregului produs pe care doriți să îl returnați. Prin fotografiile lizibile se înțeleg imaginile clare ale obiectului, apte să redea în integralitate obiectul ce se dorește a fi returnat.

Decizia dumneavoastra de a vă retrage din prezentul contract se poate efectua prin următoarele posibiliăți:

1. O declarație neechivocă transmisa prin e-mail/poștă.

  • Adresa de e-mail pentru comunicarea notificărilor: office@kitchenshop.ro
  • Adresa postală pentru retur: Depozit Central Kitchen Shop - Șoseaua Ștefănești Nr. 8-8a, cod postal 077175, comuna Stefanestii de Jos, sat Stefanestii de Jos, Ilfov

2. modelul de formular de retragere prevăzut de OUG nr. 34/2014.

Se va considera îndeplinită obligația Consumatorului de a transmite fotografiile lizibile asupra produsului pe care dorește să îl returneze, dacă e-mailul ce conține anexat fotografiile lizibile ale produsului este primit la adresa de e-mail indicată mai sus, în ziua depunerii la poștă/transmiterii prin e-mail a deciziei/formularului de retragere.

În ipoteza în care Consumatorul nu transmite la adresa de e-mail indicată în ziua deciziei de retragere (indiferent de modalitatea de comunicare aleasă) fotografiile lizibile solicitate sau transmite fotografii ilizibile sau incomplete (spre exemplu, se va efectua o singura fotografie, ce nu va putea cuprinde imaginea întregului produs), se va prezuma în mod relativ că produsul returnat prezintă modificări fizice cauzate de către Consumator, motiv pentru care devin pe de deplin aplicabile clauzele referitoare la taxa de aducere la conformitate.

Consumatorul înțelege și își asumă în mod expres obligația ce cade în sarcina acestuia de a transmite fotografii lizibile asupra întregului produs la adresa de e-mail indicată mai sus, în ziua exercitării dreptului de retragere, precum și consecințele nerespectării acesteia.

Dispozițiile OUG nr. 34/2014 se aplica în completare.

Renuntarea la cumparare în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului este aplicabila doar consumatorilor clienti persoane fizice care au achizitionat produsul la distanta respectand conditiile Ordonantei de Urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (Dreptul de retragere). Termenul este respectat daca produsele sunt trimise inapoi inainte de expirarea perioadei de 14 zile calendaristice.

Persoana juridică, în calitate de Cumpărător, nu are posibilitatea de a se retrage dintr-un contract încheiat la distanță sau dintr-un contract încheiat în afara spaţiilor comerciale. Cu toate acestea, produsele achizitionate de către o persoana juridica se pot returna în termen de 48 de ore de la recepționarea acestora, doar daca prezinta vicii de fabricatie sau daca sunt defecte. Vânzătorul nu își asuma nici o responsabilitate pentru manipularea, transportul, montajul executate de Client si nici nu acceptă returnarea produselor ce au defecte rezultate din aceste cauze.

Livrarea altor produse decât cele solicitate (produse ce au fost livrate greșit, care nu au specificațiile de pe site sau produsele fără toate componentele/accesoriile aferente) trebuie semnalată către reprezentantii kitchenshop.ro, printr-o notificare scrisă la adresa de e-mail office@kitchenshop.ro, în termen de 48 de ore de la recepționarea produselor. Consumatorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire, iar dacă produsul nu mai este pe stoc, poate opta pentru înlocuire cu un produs similar sau poate solicita rezoluțiunea/rezilierea contractului.. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, consumatorul va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, consumatorul va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Prin excepţie de la prevederile art. 1549-1554 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, la rezoluţiunea sau, după caz, la rezilierea contractului, KitchenShop rambursează fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite în temeiul contractului de către consumator şi în decurs de cel mult 7 zile de la data la care consumatorul a comunicat profesionistului decizia sa de terminare a contractului. Costurile de retur şi de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de către kitchenshop.ro.

Garantia produselor

Toate produsele comercializate de către site-ul  kitchenshop.ro, beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei în vigoare şi politicilor comerciale ale producatorilor. Produsele sunt noi (exceptie produsele din categoria resigilate/recuperate daca este cazul), în ambalajele originale, dupa caz, şi provin din surse autorizate de fiecare producator în parte.

In cazul produselor vandute şi livrate de  kitchenshop.ro, certificatele de garantie sunt emise de către kitchenshop.ro pentru toate categoriile de produse. Lipsa certificatului de garantie al produsului trebuie semnalata în maxim 48 ore de la receptia marfii pe adresa office@kitchenshop.ro sau la numarul de telefon 0314.08.88.88 în intervalul Luni-Vineri orele 09.00-18.00. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

Certificatul de garanţie Kitchen Shop poate fi verificat şi aici.

Certificatul de garanţie Kitchen Shop pentru marca KitchenAid poate fi verificat şi aici.

Comunicarea cu Utilizatorul/Cumpărătorul

Comunicarea oficiala asumata a Utilizatorului/Cumpărătorului cu  kitchenshop.ro se poate face prin intermediul datelor de contact din secțiunea de Contact în funcție de specificul comunicării și prin postarea opiniilor vizavi de produse în zonele de comentarii produse.

kitchenshop.ro își aloca dreptul neopozabil sa excludă sau sa ignore din canalele oficiale de comunicare, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat.

Vanzatorul are libertatea deplina de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

Comunicarea oficiala asumata a Vanzatorului cu Utilizatorul/Cumparatorul se va face prin intermediul datelor de contact puse la dispozitie de către acesta. În cazul în care Utilizatorul/Cumparatorul nu ofera un minim de informatii (cel putin numar de telefon valid) pentru a putea fi contactat, Vânzătorul nu este obligat sa faca demersuri suplimentare pentru identificarea acestuia şi ii da dreptul acestuia din urma sa nu raspunda la solicitarile respective sau sa nu onoreze comenzile inregistrate cu date incomplete.

Vanzatorul  nu raspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefunctionarii  kitchenshop.ro din orice motive, precum şi pentru cele rezultand din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe site.

Frauda

Utilizatorul se obliga sa acceseze şi sa utilizeze  kitchenshop.ro în scopuri şi prin mijloace care sa nu constituie o utilizare abuziva.

Orice incercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica continutului site-ului sau de a afecta performantele serverului pe care ruleaza site-ul, va fi considerata o tenatativa de fraudare a site-ului si va da dreptul kitchenshop.ro de a solicita organelor competente punerea in miscaea cecetarii penale impotriva aceluia sau acelora care au incercat aceste fapte.

Forta majora

Niciuna din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, în afara controlului partilor şi care nu poate fi evitat asa cum este el definit de legislatia din Romania aflata în vigoare la momentul producerii evenimentului de forta majora.

Legea aplicabila şi Jurisdictia

Prezentul document este supus legii din Romania.

Eventualele litigii aparute intre kitchenshop.ro şi Utilizatori / Clienti / Cumparatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta rezolvare nu va fi posibila, vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

KITCHEN SHOP SRL